Skip to main content

Indmeldelse som personlig medlem

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Som medlem betales der 100 kr. pr. person årligt. Ønsker man som familie skal hver enkelt person indmeldes.
Som medlem har man stemmeret til foreninges generalforsamling. 1 stemmer pr. medlemskab.

Kontingentet opkræves 1 gang årligt og opkræves elektronisk via email.

LØJT FORSAMLINGS- OG KULTURHUS
LØJT NØRREGADE 1, 6200 AABENRAA
TELEFON: 244 26 244 -  MAIL: LOJTFORSAMLINGSHUS@GMAIL.COM

CVR: 26160731