Referat af Generalforsamling for Løjt Forsamlings- og Kulturhus 
Onsdag den 4. marts 2020 kl. 19.00

 1. Valg af dirigent og valg af referent
 • Dirigent - Poul Callesen
 • Referent - Jeanette Meng Søgaard
 1. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden
 • Niels forelægger beretning, fortæller om forsamlingshusenes historie og nævner genforeningens betydning for forsamlingshusene. Der er 19 forsamlingshuse i Sønderjylland og Niels har kraftigt appelleret til, at det offentlige tilskud til disse skal forhøjes. Han fortæller, at der i hans 8 år som formand, er blevet gennemført 53 projekter i huset og han har deltaget i 80 bestyrelsesmøder. Niels siger tak til alle medlemmer, tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer, frivillige hjælpere, lokale håndværkere og bidragsydere!
 • Beretningen er godkendt!
 1. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for 2019 samt budget for 2020
 • Kaj uddeler, fremlægger og redegør for regnskabet 2019 - se bilag
 • Regnskabet er godkendt!
 • Fastsættelse af kontingent for 2020
 • Vi fortsætter med kr. 100,- per husstand
 • Kaj uddeler, fremlægger og redegør for budgettet for 2020
 1. Indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer til godkendelse

 • Kaj uddeler, fremlægger og redegør for bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
 • Under punkt 3 tilføjes; at der er én stemme per husstand
 • Alle andre ændringer godkendte!
 1. Valg af 2 stemmetællere
 • Svend Åge Nissen
 • Jeanette Meng Søgaard
 1. Valg 

Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Suppleanter gældende for 1 år.

Følgende er på valg:

 • Formand Niels Holck - Modtager ikke genvalg
 • Kasserer Kaj Dam Rasmussen - villig til genvalg
 • Susanne Bennedsen - villig til genvalg
 • Niels Erik Madsen - villig til genvalg

Til nyvalg indstiller bestyrelsen: Kim Brydesen

Følgende er enstemmigt valgt:

 • Kaj Dam Rasmussen
 • Susanne Bennedsen
 • Niels Erik Madsen
 • Kim Brydesen
 • Gaby Scheel - Suppleant
 • Palle C - Suppleant
 1. Valg af 2 bilagskontrollører samt 1 suppleant – gælder for 1 år
 • Bente Olsen
 • Jørgen Havelund
 • Ulla Petersen - suppleant
 1. Eventuelt
 • Spørgsmål til den tidligere omtalte skulptur, som skal placeres i Forsamlingshusets have. Der er endnu ikke tilstrækkelig økonomi til det.

Det skal understreges, at dette ikke er et Forsamlingshus-projekt, men et projekt som varetages af en frivillig lokal idégruppe.

 • Eigil takker på bestyrelsens vegne, for Niels store indsats i de 8 år som formand. Niels får overrakt en afskedsgave.


Bestyrelsen årg. 2019 bestod af: 
Formand Niels Holck afgående

Næstformand Eigil List

Kasserer Kaj Dam Rasmussen

Sekretær Jeanette Meng Søgaard

Svend Aage Nissen

Susanne Bennetzen

Niels Erik Madsen

Suppleant Palle Christensen

 

Bestyrelsen årg. 2020 består af:

Eigil List - formand

Kaj Dam Rasmussen - kasserer

Jeanette Meng Søgaard - sekretær

Kim Brydesen – næstformand

Svend Aage Nissen

Susanne Bennetzen

Niels Erik Madsen

Gaby Scheel – suppleant

Palle Christensen - suppleant

 

Refereret af Jeanette Meng Søgaard


Løjt Forsamlings- og Kulturhus
Løjt Nørregade 1, 6200 Aabenraa
Telefon: 244 26 244
Mail: lojtforsamlingshus@gmail.com

CVR: 26160731

© 2015 valodia.net. All Rights Reserved. Designed lojtland.dk