Bestyrelsens beretning for året 2018

”Det er svært at spå - især om fremtiden” sådan lød de vise ord fra Storm P.

Det gælder også for Forsamlingshuset, da jeg ikke havde forestillet mig at 2018/[9 skulle blive et noget turbulent år. 
Helt overordnet er der i Forsamlingshusets virksomhed og i bestyrelsens arbejde kommet nye toner.

Som et eksempel kan nævnes, at bookingen af lokaler for en del år siden stort set skete pr. teledfon. Men nu har digitaliseringen også indhentet Forsamlingshuset. Via hjemmesiden kan en lejer få alle oplysninger om huset og også reservere en dato. Det fungerer fint.
I bestyrelsen har vi fået nye medlemmer med gode og også mærkelige ideer. Men der bliver lyttet, og meget forandres. 
En af linjerne er, at bestyrelsen ikke nødvendigvis selv påtager sig aktiviteter som fx julestue, bagagerumssalg etc. men at vores opgave er at danne rum for alverdens aktiviteter. Jo flere, jo bedre. Vi er allerede på vej, idet vi har en samtale med Peter Jørgensen om i tre sommermåneder at servere helstegt pattegris hver onsdag i forsamlingshusets regi.

Stadigvæk lidt overordnet fik jeg en artikel optaget i JyskeVestkysten hvori jeg kritiserede Kommunen for den ulighed der hersker blandt kultur— og forsamlingshusene. 
Vil du fx danne en forening i Felsted og låne Damms Gård til foredrag, så koster det 0 kroner på årsbasis. Vil du det samme i Løjt, koster det 10.000 kr. Det er ikke rimeligt. Jeg har fået at vide, at politikerne har bedt embedsmændene kigge på sagen, men hvad det fører til, ved vi ikke.

Fejringen af Genforeningen i 2020 nærmer sig, og vi har lagt billet ind på en teaterforestilling samt en fortælling med Sigurd Barett. Menighedsrådet er blevet spurgt om de samme ting, så jeg forestiller mig at vi slår pjalterne sammen.

Om en mulig skulptur. 
Eigil forklarede kort omkring status for projekt skulptur

Så forlader vi drømmene, og ind kommer den barske hverdag.
Det begyndte ellers så godt: vi fik lavet tegninger til nyt tag på toiletbygningen på grundlag af tidligere tegninger, tak til Torben Olsen, og vi fik et tilbud på arbejdet på 50.000 kr. Det beløb søgte vi og fik som lån fra Dansk Kultursamfund. Men så blev tilbudsgiveren syg. Vi udskød arbejdet i fire måneder. Ingen bedring. Så gik vi til nye udbydere. De lød på over 107.000 kr. altså mere end 100 % dyrere end det første tilbud. 
Gennem forhandlinger og velvilje fik vi så prisen ned på over 80.000 kr. Arbejdet blev sat i gang, men vi manglede 30.000 kr. 
Nå, det måtte så være det. Men nej. Flere meldinger om toiletter der ikke virkede. Og det skal de altså. Hans Jørgen Andersen blev tilkaldt - ingen vej uden om: Alle afløb skulle graves op og fornys. Overslaget på arbejdet var på over 60.000 kr. 
Arbejdet blev sat i gang, og alt fungerer nu perfekt. Så skulle det værste være overstået. Men nej, for så gik gulvvaskemaskinen i stykker. Pris: 10.000 kr. 
Det var de dårlige nyheder. Men der er sandelig også mange gode.

Det vigtigste er, at vi kan notere en stigende efterspørgsel efter leje af Forsamlingshuset. Det kan Eigil List måske sige et par ord om senere, hvis han får lov af ordstyreren. Vi har nu optimeret alt vores service til 150 personer. Tak til Susanne og Inge Marie. Det er også det antal vi må huse til møder og fester. 
Og jeg tror der var mere end 150 personer da Jeanette Søgård med ildhu fik etableret en ulefest hvor julemanden blev vækket. Det væltede ind med børn og voksne. Jeg tror hun gør det igen til næste jul. Tak for det.

Aabenraa Kommune har en pulje der hedder Søm og Skruer. Den kan man søge til mindre selvgjorte arbejder. Vi søgte, tak til Egil Lund, og fik 21.000 kr. til renovering af bedene ved kanten af det grønne område. Niels Junggren Have, tak til ham, havde udarbejdet en plan for nye planter. Så en dag i efteråret gik mange frivillige, tak til jer, i gang med at luge og plante. Snart kommer et væld af påskeliljer og sætter blomst. Og senere skulle der så komme en stribe hvide roser.

Nu har jeg i avisen læst, at vores sundhedsvæsen, ældrepleje og læreruddannelse er ved at gå neden om og hjem på grund af de evige sparekrav. Man kan simpelt hen spare sig ihjel! Den vej synes vi i bestyrelsen ikke vi vil gå. Så trods økonomisk smalhals, har vi projekter på bedding.

Garderoben ændres lidt. Tak til Nels Erik. Der bliver færre bøjler, men flere kroge på væggene, og bedre plads i rummet. 
Vi søger om penge til et akustikdæmpende loft i Lille Sal. Jeg har sendt ansøgning. 
Vi sætter et nyt nøglesystem i gang, tak til Eigil List, idet vi foreløbig sætter en kodelås på køkkendøren. Det gør det lettere og enklere både for os og for lejerne.

Vi har fået en ny projektor i Store Sal, tak til Eigil List, den er der allerede taget i brug.

Og så har vi en vision om opfriskning af lokalerne i form af maling med lidt farver på. 
Endelig kunne vi tænke os nye skabe til alt vores service hvor det hele står klar på vogne - lige til at rulle ind! 

Vores rengøringsfolk gennem en del år sagde i foråret op. Det var blevet for meget arbejde. Vi har fået nye. Det er indvandrere/kurdere, Noma og Maha, som nu gør rent for os.

I efteråret fik vi den kedelige meddelelse, at vores kasserer gennem flere år, Christian Paulsen, var blevet alvorlig syg og ikke kunne vende tilbage til os. Heldigvis er han i bedring, omend det går langsomt.

I hans sted tog Kaj Dam Rasmussen fat på regnskaberne, og selv om det var med kort varsel, fik han udmærket styr på det. Tak til Kaj.

Vores medlemstal var vigende. Det måtte vi gøre noget ved, så flere fra bestyrelsen stillede en december lørdag op ved Brugsens indgang og hvervede medlemmer og solgte pølser. Det gik fint, men p.gr. af elendigt vejr blev det kun til denne ene gang.

Vi har i den forløbne periode afholdt 11 bestyrelsesmøder med gode debatter og gode beslutninger.

Med Pensionistforeningen har vi haft nogle møder, og vi er blevet enige om at holde to møder om året hvor begge bestyrelser er til stede. Tak for godt samarbejde.

Det samme gælder Kom Sammen i Løjt. Vi har været glade for jer, men kender endnu ikke jeres fremtid.

Tak til mange frivillige hænder. Tak fordi I altid er parate til hjælp - det er en stor opmuntring og støtte.

Tak til håndværkerne der kommer når det haster, og også hjælper med beskedne priser for arbejdet.

Og endelig en stor tak til bestyrelsen der en flok mennesker som det er dejligt at arbejde sammen med, være uenige med og le sammen med.

Tak for i år.

Niels Holck, formand


Løjt Forsamlings- og Kulturhus
Løjt Nørregade 1, 6200 Aabenraa
Telefon: 244 26 244
Mail: lojtforsamlingshus@gmail.com

CVR: 26160731

© 2015 valodia.net. All Rights Reserved. Designed lojtland.dk