De nedennævnte datoer er booket

September 2018
Dato Lokale Køkken
Fra: lørdag 01. september 2018 12:00
Til: søndag 02. september 2018 12:00
Lille sal Ja
Dato Lokale Køkken
mandag 03. september 2018 17:00
Lille sal Nej
Dato Lokale Køkken
tirsdag 04. september 2018 13:00
Lille sal Ja
Dato Lokale Køkken
Fra: lørdag 08. september 2018 10:00
Til: søndag 09. september 2018 23:59
Hele huset Ja
Dato Lokale Køkken
tirsdag 18. september 2018 16:00
Hele huset Ja
Dato Lokale Køkken
torsdag 20. september 2018 17:00
Lille sal Ja
Dato Lokale Køkken
Fra: lørdag 22. september 2018 09:00
Til: søndag 23. september 2018 07:00
Hele huset Ja
Dato Lokale Køkken
tirsdag 25. september 2018 17:00
Lille sal Ja
Dato Lokale Køkken
onsdag 26. september 2018 16:00
Store sal Ja
Dato Lokale Køkken
torsdag 27. september 2018 09:00
Lille sal Nej