De nedennævnte datoer er booket

Juli 2018
Dato Lokale Køkken
torsdag 12. juli 2018 13:00
Store sal Ja
Dato Lokale Køkken
Fra: søndag 29. juli 2018 09:00
Til: mandag 30. juli 2018 12:00
Store sal Ja