De nedennævnte datoer er booket

November 2018
Dato Lokale Køkken
lørdag 21. november 2015 09:00
Hele huset Ja
Dato Lokale Køkken
lørdag 28. november 2015
Hele huset Ja
Dato Lokale Køkken
tirsdag 01. november 2016 13:00
Lille sal Ja
Dato Lokale Køkken
fredag 11. november 2016 15:00
Hele huset Ja
Dato Lokale Køkken
søndag 13. november 2016 11:00
Hele huset Ja
Dato Lokale Køkken
torsdag 17. november 2016 09:00
Hele huset Ja
Dato Lokale Køkken
lørdag 19. november 2016
Lille sal Ja
Dato Lokale Køkken
tirsdag 07. november 2017 09:00
Hele huset Ja
Dato Lokale Køkken
fredag 10. november 2017 09:00
Hele huset Ja
Dato Lokale Køkken
mandag 13. november 2017 15:00
Hele huset Ja
Dato Lokale Køkken
tirsdag 14. november 2017 09:00
Lille sal Ja
Dato Lokale Køkken
lørdag 18. november 2017 09:00
Hele huset Ja
Dato Lokale Køkken
Fra: mandag 20. november 2017 08:00
Til: onsdag 22. november 2017 18:00
Hele huset Ja
Dato Lokale Køkken
torsdag 23. november 2017 09:00
Hele huset Ja
Dato Lokale Køkken
Fra: lørdag 25. november 2017 09:00
Til: søndag 26. november 2017 09:00
Lille sal Ja
Dato Lokale Køkken
mandag 27. november 2017 09:00
Lille sal Ja
Dato Lokale Køkken
Fra: lørdag 03. november 2018 09:00
Til: søndag 04. november 2018 12:00
Lille sal Ja
Dato Lokale Køkken
tirsdag 06. november 2018 13:00
Lille sal Ja
Dato Lokale Køkken
onsdag 07. november 2018 17:00
Lille sal Ja
Dato Lokale Køkken
Fra: lørdag 17. november 2018 09:00
Til: søndag 18. november 2018 07:00
Hele huset Ja
Dato Lokale Køkken
tirsdag 20. november 2018 16:00
Hele huset Ja
Dato Lokale Køkken
torsdag 22. november 2018 09:00
Hele huset Ja
Dato Lokale Køkken
Fra: lørdag 24. november 2018 09:00
Til: søndag 25. november 2018 07:00
Hele huset Ja
Dato Lokale Køkken
Fra: fredag 30. november 2018 12:00
Til: søndag 02. december 2018 12:00
Hele huset Ja
Dato Lokale Køkken
tirsdag 05. november 2019 13:00
Lille sal Ja
Dato Lokale Køkken
torsdag 21. november 2019 09:00
Hele huset Ja
Dato Lokale Køkken
tirsdag 03. november 2020 13:00
Lille sal Ja
Dato Lokale Køkken
torsdag 19. november 2020 09:00
Hele huset Ja